seniori fotoNakoľko epidemiologická situácia v našom zariadení je dlhodobo priaznivá, okres Čadca prešiel z "čierneho" okresu do bordovej fázy a zároveň sme podstúpili obe dávky očkovania, rozhodli sme sa umožniť návštevy našich klientov podľa vopred stanovených kritérií.
Jedná sa najmä o klientov v terminálnych štádiách ochorenia (čo bolo aj doposiaľ), klientov s nepriaznivým zdravotným stavom najmä z dôvodu pretrvávajúcej izolácie, klientov v adaptačnom procese a klientov prijímajúcich pastoračnú činnosť.
          Všetky informácie Vám podáme počas pracovných dní na tel.číslach:
CSS Čadca - 041/4308614
CSS Čierne - 0910 922 332
                                                                    S úctou a prianím pevného zdravia
                                                                                                             CSS Žarec