!!!!!!!! Dávame do pozornosti! !!!!!!

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu v súlade s SDPT SARS-CoV-2.

Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19,

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb.

Návšteva je pri vstupe do zariadenia (vo fáze monitoring , v stupňoch ohrozenia a v stupňoch varovania povinná sa preukázať:

  • potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) alebo
  • potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test).

*status plne zaočkovanej osoby znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná

v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

**potvrdenie nesmie byť staršie:

- ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR test

Zariadenie na tieto účely ponúka návštevám testovanie Ag testom zdarma, v dňoch utorok a piatok,

v čase od 8.00-8.30h v priestoroch ambulancie nášho lekára (vstupná hala).

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemnú návštevu