vianoceVianoce v našom zariadení sa niesli v duchu vzájomnosti a štedrosti.

Obyvatelia sa spoločne venovali duchovnej príprave, vzájomne sa podporovali v neľahkých pandemických časoch a tešili sa pozornostiam zo strany zariadenia ale aj darcov.
Obyvatelia sa v spolupráci s inštruktorkami soc. rehabilitácie venovali počas novembra príprave vianočných dekorácií. Prezentácia ich práce sa stala súčasťou vianočnej výstavy, ktorá bola predstavená v priestoroch nášho zriaďovateľa - Žilinský samosprávny kraj.
Viaceré obce (Skalité, Raková) poslali svojim obyvateľov dary, aby ich pozdravili a pripomenuli si spoločne svoje korene. Mesto Čadca nás prekvapilo koledníkmi Capkovcami.
Iní darcovia, Základné školy z regiónu Kysuce, ÚPSVaR Čadca, drogéria DM, ale aj mnohí individuálni darcovia, ktorí chceli ostať v anonymite, pripravili vianočné balíčky.
Aj mladšia generácia pozdravila seniorov a to prostredníctvom vlastnoručne vyrobených vianočných pozdravov. Deti venovali seniorom nielen milý obrázok, ale aj pekné slová, ktoré zahriali duše našich obyvateľov. Pozdravy sa stali súčasťou vianočnej výzdoby izieb našich starkých.
Projekty „Vianočný zázrak“ a „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?“ sú významnou súčasťou Vianoc mnohých zariadení.
Štedré dary významne obohatili Vianoce našim seniorom. Mnohí dostali ročné predplatné časopisov a regionálnych novín, prišiel aj materiál na rôzne terapie, sladkosti, množstvo kozmetiky, kníh, krížoviek, omaľovaniek, výtvarných potrieb ale aj klasických vianočných ponožiek.
Naše občianske združenie Domov nad mestom počas celého roka prispievalo na rôzne aktivity obyvateľov. A počas Vianoc tomu nebolo inak. Vianočné prípravy vyvrcholili spoločným posedením pri punči, koláčoch a spoločnom rozbaľovaní darčekov. Atmosféru spríjemňovali vianočné koledy a priania zo strany personálu. Bolo pre nás zážitkom vidieť radosť v očiach našich starkých. Mnohí z nich boli hlboko dojatí a zároveň zvedaví na ľudí, ktorí takýmto spôsobom s nimi zdieľali Vianoce.
Ďakujeme nielen darcom, personálu ale aj všetkým príbuzným, ktorí prejavili a neustále prejavujú záujem o svojich najbližších.
Veľké poďakovanie patrí príbuzným, známym a priateľom OZ, ktorí pravidelne prispievajú 2% z dane.

 

20220207110456