Logo OZPri našom zariadení funguje OZ Domov nad mestom.

Počas celého roka podporuje OZ Domov nad mestom aktivity v CSS Žarec, o ktorých Vás informujeme.

Podporou OZ Domov nad mestom priamo prispejete k bohatšiemu obsahu aktivít obyvateľov CSS Žarec.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (TU). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Za poukázanie 2% dane Vám vopred ďakujeme