1648561472278Ďakujeme duchovným otcom, ktorí v súčasnosti pôsobia vo farnosti Čadca za službu a čas, ktorý venovali našim seniorom.


Kapláni Martin a Jaroslav zabezpečili SVIATOSŤ ZMIERENIA obyvateľom nášho zariadenia, ktorí o ňu prejavili záujem. Kňazi vysluhovali individuálnu sv. spoveď v kaplnke nášho zariadenia a zároveň navštívili aj obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom priamo pri lôžku. Duchovné stretnutie v tomto pôstnom období sme zakončili spoločnou svätou omšou v kaplnke nášho zariadenia.
Naši obyvatelia sú veľmi vďační za možnosť duchovnej prípravy na najväčšie kresťanské sviatky roka. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s duchovnými otcami našej farnosti.

 

1648561472290 1648561472302

 

1648561472266

 

Klienti z pracoviska Čierne mali možnosť prijať Sviatosť zmierenia a zúčastniť sa na Svätej omši v budove pracoviska Čierne. Veľká vďaka patrí pánovi farárovi Antonovi Galusovi.

 

20220407 112107997 20220407 111752277 20220407 111739583