20220426 125539817V mesiaci apríl sme v našom zariadení oslavovali významné životné jubileá.

Dňa 26.4.2022 oslávila svoje životné jubileum klientka pracoviska Čierne pani Agnesa S. Kolektív CSS Čierne jej poprial hlavne pevné zdravie.
Jubilantke pracoviska Žarec - p. Jozefína B. – pripravili obyvateľky a asistentka soc. práce Mgr. Macašková Vierka prekvapenie v podobe oslavy v kruhu najbližších kamarátok. Darčekom k životnému jubileu sa stala torta, ktorú obyvateľky spoločne pripravili v kuchynke nášho zariadenia.

Obom jubilantkám srdečne gratulujeme.

20220426 125555624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1649432306579  1649432306560 1649432306542