20220601 134327889Na záver mesiaca máj sme pripravili pre našich obyvateľov tradičnú veselicu spojenú s „váľaním mája“.

A že to bola veselica! Traja páni s heligónkami pod vedením pána Majáka nám zahrali a zaspievali do rytmu a to tak, že sme skoro aj na obed zabudli. Vážení heligónkári, ďakujeme vám.
Aj pracovisko Čierne malo svoju veselicu v zmysle motta - „máj“ sme si s dobrou náladou postavili, „máj“ si aj veselo pováľame. Za krásneho počasia a s hudbou... Klienti sa osviežili aj chutnou zmrzlinou.

 

Máj, máj, máj zelený
pod oblôčkom sadený......