1663564697033Dobrovoľníci z organizácie KERIC zdieľali s nami piatkové dopoludnie. Náš spoločný cieľ – medzigeneračná spolupráca a zábava v kolektíve obyvateľov CSS Žarec - sa podarilo realizovať prostredníctvo hry KOLKY.

Mladí dobrovoľníci, ktorí prišli do KERICu z rôznych krajín, spoločne povzbudzovali našich seniorov a pomáhali udržiavať hraciu plochu stále pripravenú na hru. Naši seniori odvážne vyzvali do boja mládež z organizácie KERIC a radi sa pochválime, že skúsenosti v tomto zápase vyhrali nad mladosťou. Ďakujeme za príjemné rozptýlenie a sviežeho ducha, ktoré ste nám z KERICU doniesli. Tešíme sa na budúce stretnutie.

1663611722247

1663611772809

1663611722063

1663564697114

1663564697053

1663564697013