20221221 152842Ďakujeme za dávku bezprostrednej radosti, ktorej sa dostalo našim seniorom v podobe vianočných pozdravov a kresieb anjelov od detí zo základných škôl v Čadci a okolitých obcí. Taktiež ďakujeme rodičom a žiakom zo ZŠ Žarec za balíčky plné dobrôtok, ďakujeme za pozorností zo ZŠ Rázusová. 

Spoločne sme si prečítali Vaše odkazy milé deti a rodičia, skrášlili sme si nimi spoločné priestory zariadenia a aj izby našich seniorov. Ďakujeme, že myslíte na našich seniorov, posielajú vám svoje modlitby a poďakovania.

1672329772225

1672329772199

IMG 20221222 150731

IMG 20221221 112855

IMG 20221222 150711

IMG 20221221 112851