1667148608147Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 01.02.2023 sa mení výška úhrady za niektoré položky poskytovanej sociálnej služby.

V prípade záujmu o poskytnutie bližších informácií, prosím kontaktujte sociálny úsek zariadenia, tel. číslo: 041/4308614. Taktiež Cenník zariadenia (viď nižšie) Vám ponúka prehľad aktuálnej výšky úhrady za jednotlivé položky sociálnej služby.

 

Stravovanie

2

3