1677613244535V pravidelných intervaloch sa v našom zariadení koná svätá omša, ktorú celebrujú duchovní otcovia z farnosti mesta Čadca a z farnosti obce Čierne.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť individuálnej svätej spovede pred svätou omšou. V pôstnom období sa stretávame každý piatok v kaplnke zariadenia pri spoločnej modlitbe krížovej cesty. Niektorí obyvatelia zariadenia sa v skupinkách pravidelne stretávajú a venujú svoje modlitby viacerým úmyslom s dôrazom za mier a pokoj vo svete. Aj takýmto spôsobom vytvárame podmienky pre uspokojovanie duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

 

 20221219 104739

 20221219 103921

     IMG 60231677613244514167761324447916776132445541677613244496