1679416372496Od 22. marca je v priestoroch úradu Žilinského samosprávneho kraja sprístupnená výstava „Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb", ktorej sa aktívne zúčastnilo aj naše zariadenie.

13. ročník podujatia prezentuje práce a výrobky s veľkonočnou tematikou klientov sociálnych služieb celého Žilinského kraja. V našom zariadení prácu v tvorivej dielni vedú pracovníčky Bc. Eva Kubicová a Zuzana Dostalová, ktoré svojou kreativitou potešia nejedno oko našich obyvateľov a vytvárajú podnetnú atmosféru k tvorivej činnosti.
Predaj vystavených výrobkov bude prebiehať do 6. apríla 2023, každý pracovný deň okrem piatka, vždy od 9:00 do 14:00 hod. (dňa 6.4.2023 od 8:30 do 11:30 hod.). Výrobky budú vystavené do 12.4.2023.

 

1679416372571 

1679416372554

1679416372532

 

1679416372465