Koláž

Stavanie "mája" je tradícia, ktorá v našich mysliach pretrváva dodnes. Radi si ju pripomenieme - spája sa s radosťou, mladosťou a rôznymi pozitívnymi emóciami. Tóny heligónok v podaní pána Majáka a jeho kamarátov sa stali už overeným nástrojom pre zlepšenie nálady našich obyvateľov.

Hudba lieči, uzdravuje a aktivizuje životnú energiu. Ďakujeme vám milí hudobníci.

1683049620968

1683049620955

1683049845194

1683049845159

1683049845177

1683049845102