Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 01.07.2023 sa mení výška úhrady za niektoré položky poskytovanej sociálnej služby a výška životného minima. Prosím kontaktujte sociálny úsek zariadenia za účelom zistenia novej platby: tel. číslo: 041/4308614. Cenník zariadenia nájdete tu :