maj 3Tradícia stavania mája je u nás už od nepamäti. Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva.

 

      Neskôr, v posledný aprílový podvečer, stavali máje chlapci svojim vyvoleným dievčatám, aby vyjadrili svoj vážny záujem. Stavanie sprevádzal spev, tanec, hra na harmonike... V súčasnosti táto tradícia pomaly upadá. Domov, pred ktorými stojí máj je čoraz menej. My, v Centre sociálnych služieb Žarec, si tento zvyk „oprašujeme“ každoročne. Ženy vyzdobia stromček, ktorý potom muži upevnia na žrď. Pri hudbe a veselom speve potom máj slávnostne postavíme. Naši obyvatelia si pri tom zaspomínajú, ako to bolo v časoch ich mladosti a často pridajú aj niekoľko vtipných historiek. A my, neskôr narodení, musíme len skonštatovať, že zvyky a tradície našich predkov boli plné veselosti, súdržnosti a zábavy. Aj preto sa ich oplatí udržiavať čo najdlhšie.

 

maj 1