rodina 2Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Ak máme milujúcu rodinu, ľahšie sa nám zvládajú ťažké situácie, ktoré nám niekedy život predkladá. Nečudo, že rodine patrí aj deň v celosvetovom kalendári. Každoročne mu je venovaný 15. máj.

 

Deň rodiny sme si tento rok pripomenuli aj v Centre sociálnych služieb Žarec. V rámci oddelení sme zorganizovali posedenia pri koláčikoch, kávičke či čaji. Pozreli sme si rozprávky, a tiež sme sa porozprávali na tému rodina. Klienti hovorili o svojich rodinách, o svojom detstve. O tom, ako fungovala rodina v minulosti, a aké tradície a hodnoty vyznáva dnes. Všetci sme sa zhodli, že aj my, v našom zariadení sme jedna veľká rodina. A tento deň teda patril aj nám.

rodina 1

 

rodina 2

 

rodina3

 

rodina4