Novinky

 

IMG 20221116 102620Katarínsku zábavu otvorila hudobná produkcia pána Ctibora Kožu a pani Aleny Šeligovej. Po úvodnom vystúpení sa pani Šeligová predviedla hrou na heligónke ktorú spevom doplnili naši obyvatelia.

 

1667577873884Podľa povery majú aj padajúce listy svoj magický význam. Každý list, ktorý chytíte, kým padá zo stromu na zem, Vám prinesie šťastie. Aj pre nás je jeseň zdrojom inšpirácií 

 

20221025 103206954Ďakujeme všetkým žiakom a ich učiteľom nielen za kultúrne spestrenie mesiaca október ale aj za detskú bezprostrednosť a veselú náladu, ktorú nám priniesli.

1666868820926Deň otvorených dverí sa niesol v znamení stretnutí a dobrej nálady. Pre vás, ktorí ste sa nemohli zúčastniť, nech sa páči, tu je súhrn.

 

IMG 20220715 113228V mesiaci júl sme sa zúčastnili spolu s našim obyvateľom pánom Miroslavom kurzu práce so sklom – technika Tiffany.

 

Domov domovuĎakujeme všetkým obyvateľom, ktorí nás reprezentovali na tradičnom stretnutí seniorov zo zariadení sociálnych služieb Žilinského kraja pod názvom „Domov domovu 2022“.

DOD 2022Srdečne všetkých pozývame pozrieť si naše zariadenie - vyskúšať si účasť na tvorivých aktivitách, oboznámiť sa s priestormi, získať prehľad o poskytovaných službách - to všetko v príjemnej uvoľnenej atmosfére.

 

1663564697033Dobrovoľníci z organizácie KERIC zdieľali s nami piatkové dopoludnie. Náš spoločný cieľ – medzigeneračná spolupráca a zábava v kolektíve obyvateľov CSS Žarec - sa podarilo realizovať prostredníctvo hry KOLKY.

 

20220810 094416141Opekačka ako jedna z možností zábavy a uvoľnenia klientov pracoviska Čierne počas letného obdobia.

odlahčovaciaOdľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Spomínanú službu ponúkame aj v našom zariadení.