Novinky

seniori fotoNakoľko epidemiologická situácia v našom zariadení je dlhodobo priaznivá, okres Čadca prešiel z "čierneho" okresu do bordovej fázy a zároveň sme podstúpili obe dávky očkovania, rozhodli sme sa umožniť návštevy našich klientov podľa vopred stanovených kritérií.
Jedná sa najmä o klientov v terminálnych štádiách ochorenia (čo bolo aj doposiaľ), klientov s nepriaznivým zdravotným stavom najmä z dôvodu pretrvávajúcej izolácie, klientov v adaptačnom procese a klientov prijímajúcich pastoračnú činnosť.
          Všetky informácie Vám podáme počas pracovných dní na tel.číslach:
CSS Čadca - 041/4308614
CSS Čierne - 0910 922 332
                                                                    S úctou a prianím pevného zdravia
                                                                                                             CSS Žarec

videohovorHoci sme všetci verili a dúfali, že situácia sa upokojí a vy budete môcť svojich príbuzných na Vianoce zobrať domov, alebo aspoň navštíviť, napokon je všetko inak. Aby boli tieto sviatky pre vás aj vašich blízkych aspoň trochu veselšie, ponúkame vám možnosť porozprávať sa navzájom prostredníctvom videohovoru. Keďže je situácia zložitá, a my naozaj robíme čo sa len dá, aby sa naši starkí cítili čo najkomfortnejšie, zavolajte si, prosíme, najskôr na jednotlivé oddelenia, kde sa s vami personál dohodne, v akom čase sa bude dať videohovor zrealizovať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie a prajeme krásne Vianoce.

                                                 Kolektív CSS Žarec

 

Oddelenie A: 041/4308626, 0950 883 682
Oddelenie A1: 041/4308625, 0950 477 409
Oddelenie B: 041/4308619, 0950 492 228
Oddelenie C: 041/4308624, 0950 533 007

 

130766262 239858607576675 4181223269881026178 nVianočný čas – čas splnených snov a prianí. Čas, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme, aké sú láska, spolupatričnosť, vzájomná tolerancia a pomoc dôležité. Práve počas Vianoc sa v mnohých nás ešte viac prebúdza ľudskosť, solidarita, je to obdobie, kedy sa nám žiada ešte viac pomáhať druhým a vyčarovávať úsmev na tvárach všetkým naokolo. Zvlášť teraz, tento rok...

omsaPre mnohých ľudí je viera v Boha hnacím motorom, modlitba útočiskom a posilnením. O to viac to platí pre klientov sociálnych zariadení. Aj u nás sa mnohí z nich stretávajú pri spoločných modlitbách, alebo ich často vidíme modliť sa na izbách.

navstevyNakoľko sa situácia v našom regióne stabilizovala, opätovne od 20.7.2020 otvárame náš domov pre návštevy. Každú návštevu si vopred dohodnite na tel.čísle: +421414308614 (Čadca) a +421910922332 (Čierne).
Zároveň Vás chceme požiadať o rešpektovanie protiepidemiologických a hygienických pokynov personálu pred a počas návštevy.
Tešíme sa na Vás 😊💝

zariadenieNakoľko v uplynulých dňoch boli zistené nové prípady nákazy v blízkej lokalite nášho zariadenia, s účinnosťou od 23.6.2020 až do odvolania pozastavujeme proces uvoľňovania, a tým opäť pristupujeme k obmedzeniu návštev Vašich blízkych.
Ďakujeme za pochopenie našej opatrnosti a zodpovednosti.
Veríme, že sa situácia skoro stabilizuje a my budeme môcť v uvoľňovaní opatrení pokračovať.

93838218 934344746985858 1284022439264649216 nSúčasná situácia, kedy odvšadiaľ počuť prevažne o víruse, ktorý putuje celým svetom, sa dotkla každého z nás. Rôzne obmedzenia, odporúčania, zákazy... Inak tomu nie je ani u nás, v našom zariadení. A vlastne vo všetkých sociálnych zariadeniach po celom Slovensku. Totiž práve obyvatelia, ktorí v nich žijú, sú v súčasnosti najohrozenejšou skupinou. Treba ich preto najviac chrániť. Jedinou a najefektívnejšou možnosťou bolo uzavretie týchto zariadení. Hoci na prvý pohľad krok drastický, ako sa však ukázalo, vysoko efektívny.

rukyMilé rodinky, konečne nastal ten čas, kedy budete môcť opäť vidieť svoje mamičky, oteckov, dedkov, babičky... Jednoducho svojich príbuzných v sociálnych zariadeniach. Naše zariadenie otvorí pre vás svoje brány v tomto týždni, od 8. júna. Samozrejme, keďže sa okrem sociálnych zariadení otvárajú aj iné inštitúcie či štátne hranice, aj systém návštev vašich príbuzných musí byť pozvoľný. Všetky potrebné informácie získate rozkliknutím linkov pod týmto článkom. Veríme, že chápete našu situáciu a každá jedna návšteva bude nielen plná radosti, ale aj so štipkou tolerancie a trpezlivosti. Spolu to dáme!

pdfPlán uvoľňovania opatrení v CSS Žarec v súvislosti s ochorením COVD-19.pdf

pdfPríloha_Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.pdf

pdfPríloha_Denná evidencia absolvovaných vychádzok.pdf

pdfPríloha_Denná evidencia návštev.pdf

pdfPríloha_Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa SS.pdf

sirka 1Fašiangy sú obdobím veselosti a zábavy, ktoré spravidla končí veľkým karnevalom v maskách. Inak tomu nebolo ani u nás. V posledný piatok pred popolcovou stredou sa kinosála nášho zariadenia premenila na rozprávkovú krajinu.


spajame prvaVo februári prijali naše pozvanie do CSS Žarec - pracovisko Čierne seniori Jednoty dôchodcov obce Čierne, ktorí sa zúčastnili prednášky Lurdy, v spolupráci s Kysuckou knižnicou.
Spoločné stretnutie bolo príjemným spestrením poludnia pre našich klientov a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.