Novinky

spievanky 1Minulý týždeň naše priestory ožili detským smiechom a bezprostrednosťou. Konal sa totiž u nás 2. ročník detskej regionálnej súťaže v speve kysuckých ľudových piesní s názvom SPIEVANKY, SPIEVANKY, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

zskBudeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojich organizácii, medzi ktoré patrí aj naše zariadenie:

http://www.zask.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

hrySeptember začal v zariadení CSS Žarec športovo. Na regionálnej súťaži Tešíme sa z pohybu! sa u nás zišli a zmerali si sily dve desiatky klientov z podobných zariadení z celých Kysúc.

vojana1Tradíciu pálenia svätojánskaho ohňa sme si pripomenuli aj v Centre sociálnych služieb Žarec. V podvečer na sv. Jána sme sa zišli v areáli nášho zariadenia, kde už stála pripravená vojana.

terchovaKoniec mája a nasledujúce júnové dni boli pre niektorých našich obyvateľov plné zážitkov a výletov.

divadloZabavili sme sa s divadielkom z Prešova. Odohrali nám pasáže z rozprávok, ktoré zachytávajú medziľudské vzťahy, hodnoty človeka, voľbu medzi dobrom a zlom. Celé vystúpenie spestrili veselými pesničkami.

rodina 2Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Ak máme milujúcu rodinu, ľahšie sa nám zvládajú ťažké situácie, ktoré nám niekedy život predkladá. Nečudo, že rodine patrí aj deň v celosvetovom kalendári. Každoročne mu je venovaný 15. máj.


mama 1„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nik.“ Túto vetu raz vyslovil kardinál Mermillod. Vetu, ktorá v sebe ukrýva neuveriteľnú pravdu. Mama je človek, ktorý nás sprevádza životom od nášho počiatku. Ona nám poskytla svoje telo, ako útočisko, aby sme mohli rásť a prísť na tento svet. Obetovala nám svoj čas, prebdené noci aj kúsok svojho srdca. Nenadarmo sa hovorí, že keďže Boh nemohol byť všade, stvoril matky.

maj 3Tradícia stavania mája je u nás už od nepamäti. Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva.

sjoelen2019Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne každoročne na Zelený štvrtok organizuje turnaj v Holandskom biliarde. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú aj naši klienti z CSS Žarec. Oproti minulému roku, kedy sme skončili na treťom mieste, sme si polepšili a na tomto ročníku sme skončili druhí.