pdfcovid_semafor.pdf

pdfInterný predpis o poskytovaní sociálnych služieb, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia č. 02/2021.pdf 

pdfInterný predpis o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

pdfDodatok č. 1 Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 2 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, učení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 3 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 4 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.5 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 6 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 7 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 8 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č. 9 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.10 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.11 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.12 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.13 k IP.pdf

pdfDodatok č.14 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

pdfDodatok č.15 k IP.pdf

pdfŽiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a prílohy.pdf

pdfŽiadosť o posúdenie odkázanosti.pdf

pdfPrijímanie klienta do CSS Žarec.pdf

pdfSúhlas dotknutej osoby.pdf

pdfUkončenie pobytu prijímateľa sociálnej služby.pdf

pdfDomáci poriadok.pdf

pdfDomáci poriadok upravený pre podmienky pracoviska Čierne.pdf

pdfSmernica 107/2015 Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

pdfZásady - sťažnosti: interný predpis.pdf