Rozpočet a EON

 

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 21.12.2020 schválilo Uznesením č. 4/22 rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.

 

  rozpocet2021

 

Priemerné EON na jedného prijímateľa sociálnych služieb v CSS Žarec za rok 2020

EON2021