Novinky

 

 

Nariadenie RUVZMilí  príbuzní a priatelia, v zmysle nariadenia RÚVZ so sídlom v Čadci opatovne sprísňujeme opatrenia v zariadení - nie sú povolené návštevy a to v celom zariadení až do odvolania.

 

Obrázok 1

Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

1651607788336Tradícia stavania májov je ľudovou tradíciou, ktorá sa spája s jarou, pestrosťou, dobrou náladou a radostnými spomienkami našich seniorov.

 

xxxZmena opatrení týkajúcich sa návštev, aktualizované k 29.05.2022

 

1648561472278Ďakujeme duchovným otcom, ktorí v súčasnosti pôsobia vo farnosti Čadca za službu a čas, ktorý venovali našim seniorom.

 

20220308 144302847Pracovisko Čierne podporuje svojich klientov pri rôznych príležitostiach počas roka.

 

1647627405618Naši obyvatelia spoločne rozjímajú o utrpení Ježiša Krista v kaplnke zariadenia – modlitba Krížovej cesty.

 

 

  Pozrite sa, ako sme strávili mesiac FEBRUÁR v našom zariadení.

 

 

 

9Fašiangové obdobie sa spája nielen s pestrofarebnými maskami a karnevalom ale aj tradičným jedlom.

 

IMG 20220308 154725Každoročne si ôsmeho marca pripomíname Medzinárodný deň žien.