Evidencia žiadateľov a počet voľných miest

  

xlsxEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby CSS Žarec k 28.02.2023.xlsx

 

 

 

Aktuálny počet prijímateľov a voľných miest