Evidencia žiadateľa

 

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečení poskytovania sociálnej služby aktualizovaná ku dňu 1.10.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 4.9.2019.pdf 

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 2.8.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 8.7.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 31.5.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 6.5.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 10.4.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňa 28.2.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 31.1.2019.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 31.12.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 03.12.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 02.11.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 01.10.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 03.09.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 07.08.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 02.07.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 31.05.2018.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 02.05.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 09 04 2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 02.03.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 05.02.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 05.01.2018.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 6.12.2017.pdf

aktuálny počet klientov k 30