Evidencia žiadateľov a počet voľných miest

  

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

 

 

 

Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby a voľných miest k 31.08.2023