Evidencia žiadateľov a počet voľných miest

  

xlsxEvidencia žiadateľov o zabezp. poskytovania sociálnej služby CSS Žarec k 31.10.2022.xlsx

 

 

 

Aktuálny počet prijímateľov