Evidencia žiadateľov a počet voľných miest

  

xlsxEvidencia žiadateľov o zabezp. poskytovania sociálnej služby CSS Žarec k 30.04.2022.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny počet klientov k 30.04.2022