Evidencia žiadateľa

 

pdfEvidencia_žiadateľov_o_zabezpečenie_poskytovania_sociálnej_služby_aktualizované ku dňu 1.7.2021.pdf

pdfEvidencia_žiadateľov_o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu _01._06.2021.pdf

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 01.05.2021

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 07.04.2021

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 26.02.2021

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 31.1.2021

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 11.1.2021

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 30.11.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 31.10.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 30.9.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 10.9. 2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizovaná ku dňu 31.7.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 30.6.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 1.6.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 4.5.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 31.3.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 11.3.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečení poskytovania sociálnej služby aktualizované ku dňu 13.2.2020

pdfEvidencia žiadateľov o zabezpečení poskytovania sociálnej služby aktualizovaná ku dňu 3.1. 2020

 

 

jún2021