Tesco IIPostúpili sme do druhého kola grantovej výzvy, v ktorej budú o podpore nášho projektu rozhodovať zákazníci Tesco.

Uchádzame sa o Vašu podporu.


Grantová výzva "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Tesco vyhlásilo jedenástu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur,
2. miesto: 600 eur,
3. miesto: 300 eur.
Náš projekt bol v 11. edícii programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.
Postúpili sme do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.
Každý zákazník, od 11.júla do 7. augusta, ktorý nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu, ktorý chce podporiť.
Uchádzame sa o Vašu podporu pri hlasovaní nášho zariadenia – Centrum sociálnych služieb Žarec, M.R. Štefánika č. 2533/13, Čadca.
Ďakujeme.

plagat II

 Hlasovanie