Fašiangy sa krátia už sa nenavrátia page 0001Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Žarec v Čadci pripravili podujatie s názvom : Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia.... Foto vo vnútri

Článok KYSUCKÉHO KULTÚRNÉHO STREDISKA o realizovanej akcii:
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s CSS Žarec v Čadci pripravili podujatie s názvom : Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia…. Podujatie sa uskutočnilo 21.2.2023 o 10:00 hod. v CSS Žarec v Čadci. Zamestnanci zariadenia pripravili pre svojich klientov aj pre nás a účinkujúcich veľmi pekne vyzdobenú sálu vo fašiangovom štýle spolu s ostatkovým pohostením. My sme im spolu s Muzikou spod Rače zasa priniesli dobrú náladu, množstvo krásnych piesní, ktoré si spolu s účinkujúcimi spievali aj klienti zariadenia. Nálada bola natoľko radostná a uvoľnená, že si tí, ktorí vládali aj zatancovali na tanečnom parkete. K dobrej nálade prispievali aj vtipy a vtipné príhody, ktoré rozprával p. Lukáš Polka z Muziky spod Rače.


PhDr. Mária Čanecká
Manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci

ĎAKUJEME pani PhDr. Márií Čaneckej za ústretovosť a milú spoluprácu a taktiež aj Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci

 

1676994829688

 

1676994929721

1676994929655

1676994929635

1676994879674

1676994879637

1676994829671