marecMarec je už od roku 1955 venovaný knihe. Práve počas tohto mesiaca, kedy sa po zime konečne začína pomaly prebúdzať príroda, čoraz viac počujeme o knihách a potrebe čítania. A    samozrejme, nezaostávajú ani rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré organizujú pri tejto príležitosti rôzne akcie a podujatia venované práve knihám. Inak tomu nebolo ani u nás – v Centre sociálnych služieb Žarec.

 

Počas celého mesiaca sme si v rámci oddelení rozprávali o knihách, ktoré radi čítame, prípadne sme v minulosti čítali. Hovorili sme o spisovateľoch – slovenských aj zahraničných. Tým, ktorí si už nedokážu čítať sami, sme predčítavali z ich obľúbených kníh... Celý mesiac sme uzavreli spoločným čítaním v našej „čitárni“, ktorú máme zriadenú v aule zariadenia. Pri dobrej knihe a makete krbu, v pohodlnom kresle, tu trávi čas mnoho našich klientov. V závere mesiaca sme sa tu teda zišli viacerí a tí odvážnejší predčítavali ostatným z rozprávkových kníh.
Marec bol osudový aj pre kysuckého rodáka - herca Jozefa Kronera. V tomto mesiaci sa narodil, slávil meniny aj zomrel. Zorganizovali sme teda spoločne s našimi klientmi Dni Jozefa Kronera, počas ktorých sme hovorili o tomto našom slávnom rodákovi, o jeho tvorbe, a púšťali sme si jeho filmy. Tie našich klientov preniesli do dôb, ktoré boli pre nich časom ich mladosti, do dôb, na ktoré často a radi spomínajú. A o to nám pri organizovaní podobných akcií ide. Navodiť v obyvateľoch nášho zariadenia pocit, že niečo robia, že pasivita nemá u nás miesto a samozrejme v neposlednom rade aj o to, aby si z každej takejto činnosti odniesli dobrý pocit a pekné spomienky.